NAJPREDÁVANEJŠÍ

ST1
naša cena 20,00 EUR
naša cena 17,00 EUR
naša cena 1,80 EUR

TOVAR V AKCII

naša cena 1,80 EUR
naša cena 28,00 EUR
naša cena 1,80 EUR

KONTAKT
Kontakty

Na stránke spoločnosti EWITAS, s.r.o. môžete nájsť všetky informácie o nami ponúkaných produktoch, ktoré by ste mohli potrebovať.  Ak máte pripomienky k našim službám alebo k samotnej stránke, prosím dajte nám vedieť. Sme vždy pripravení vypočuť Vás a uvítame každý podnet na zlepšenie.  Ďakujeme!


EWITAS, s.r.o.

Tajovského 549/9

972 12 Nedožery - Brezany

Tel. +421 944 61 66 63

@: obchod@ewitas.sk

OSOBNÝ ODBER JE MOŽNÝ V MESTE PRIEVIDZA. ĎAKUJEME.

Podnikatelský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  41949/R

_______________________________________________________________________________________________________________________

Fakturačné údaje:

IČO: 46805575

DIČ: 2023595222

IČ DPH: SK2023595222

_______________________________________________________________________________________________________________________

Bankové spojenie:

logo gif

Číslo účtu: 2000302171/8330 vedený u FIO Banka, a.s., pobočka Prievidza

IBAN: SK4983300000002000302171

SWIFT: FIOZSKBA

alebo

Číslo účtu: 2940144353/1100 vedený u TATRA BANKA, a.s., pobočka Prievidza

IBAN SK09 1100 0000 0029 4014 4353

SWIFT: TATRSKBX

________________________________________________________

EWITAS s.r.o. - Prevádzka webu, obmedzenie zodpovednosti
Aj napriek tomu, že sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti informácií na týchto stránkach, EWITAS, s.r.o., za ne nepreberá zodpovednosť. Materiály môžu obsahovať nesprávne informácie alebo typografické chyby. Týmto potvrdzujeme, že spoliehanie sa na akúkoľvek informáciu, vyhlásenie alebo poznámku je len na Vaše riziko.
Používaním tohto Webu dávate Váš súhlas s vyššie uvedenými skutočnosťami.