NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 17,00 EUR
naša cena 12,00 EUR
naša cena 7,00 EUR

TOVAR V AKCII

naša cena 1,80 EUR
naša cena 28,00 EUR
naša cena 1,80 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY » Zodpovednosti za vady
Reklamácie tovaru zakúpeného na internete (Spôsoby uplatnenia zodpovednosti za vady)

Pri reklamácií tovaru zakúpeného cez internetový obchod www.ewitas.sk sa obráťte na naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov. Budeme sa Vám radi venovať a prípadné reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti.

Pri nahlasovaní reklamácie budeme od Vás požadovať uviesť označenie zakúpeného tovaru, číslo vystavenej faktúry, taktiež Vašu adresu, kontaktný telefón a popis závady. Prosíme tieto údaje si pripravte.

Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru. Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. I.      odovzdaním opraveného tovaru
 2. II.     výmenou tovaru
 3. III.    vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. IV.     vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. V.      odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.


Oddelenie starostlivosti o zákazníkov
:

Emailová adresa: obchod@ewitas.sk , telefónne číslo: +421 944 616 663
 1. Ak máte v blízkosti vášho bydliska pobočku autorizovaného servisu výrobcu môžete tovar doručiť priamo do servisu. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list, ktoré ste dostali s tovarom.
 2. S vyhľadaním autorizovaných servisných stredísk Vám radi pomôžeme, stačí nás kontaktovať e-mailom. Poskytneme Vám adresu najbližšieho servisného strediska. K žiadosti, prosím uveďte aj číslo objednávky, ktorú nájdete na faktúre k tovaru.
 3. Zoznam servisných stredísk nájdete aj v záručnom liste. V prípade, že záručný list nie je k výrobku dodávaný alebo neobsahuje zoznam servisných stredísk, obráťte sa na nás, na vyššie uvedené Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
 4. Pokiaľ servisné stredisko uzná, že záručná oprava je uplatnená právom, závady budú bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný späť k Vám.
 5. Reklamačný poriadok: 123,00 kB v *.pdf formáte.
Pokiaľ Vám vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, obráťte sa so žiadosťou na nás, na adresu obchod@ewitas.sk. Oprávnenosť tejto žiadosti je potrebné doložiť vyjadrením servisného strediska a originálom kúpnej zmluvy /faktúrou/.

Čo s nepotvrdeným záručným listom pri nákupe cez internet?

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 14 dní.

 1. Záručný list Vám potvrdíme, po uplynutí 14 dňovej lehoty, stačí nám nepotvrdený záručný list poslať poštou. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov.
 2. Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme.
 3. Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií  alebo 14 dní po kúpe): Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu nižšie. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu. Adresa pre potvrdenie záručných listov výrobkov, ktoré boli kúpené cez webovú stránku www.ewitas.sk je EWITAS, s.r.o., Tajovského 549/9, 972 12 Nedožery - Brezany.

V Nedožery - Brezany, 25.05.2021